Preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemi ile, hastalarımızdaki sıkıntılı geni / genleri veya varsa kromozomsal bozuklukları, gebelik oluşmadan önce laboratuarda yapılan DNA testi ile belirleyerek sağlıklı embriyoların tespit edilmesini sağlıyoruz. Bu şekilde, tüp bebek sırasında anne adayına sağlıklı embriyolar transfer etmiş oluyoruz.
Preimplantasyon genetik tanı (Cinsiyet seçimi ve tayini) işlemi için, başarılı bir tüp bebek (IVF) işlemi yapılması gerekmektedir. Çiftlerin sağlık problemi olmasa da bu işlemi sadece tüp bebek yöntemi ile yapabilmektedirler.
Tabi ki tüp bebek tedavisi ile olacağından dolayı, PGT işlemi için de yeterli sayıda iyi kalite yumurta ve sperm elde etmek gerekiyor. Başarı sağlamak için, tüp bebek yöntemi sırasında döllenme yapılırken, tüp bebek merkeziminiz laboratuarında ‘ICSI’ (mikroenjeksiyon) yöntemi uygulamaktayız.
PGT yöntemi bir ‘tanı’ yöntemidir. Bu yöntem ile ailedeki kromozom problemi olan çocukların, yenidoğan kardeşinden alınan ‘HLA uyumlu’ kök hücreleri ile tedavi yapılabilmiştir.

PGT Yöntemi Kimlere Önerilir?

 • Anne adayı 35 yaşını geçmiş ise,
 • Ailesinde kalıtsal rahatsızlık bulunan çiftlere,
 • Kromozomsal bozukluğu olan çiftlere,
 • Akraba evliliği yapmış çiftlere,
 • Sürekli olumsuz tüp bebek sonucu almış kişilere,
 • Translokasyon taşıyıcısı olan kişilere,
 • Tek gen hastalıkları riski taşıyan kişilere,
 • Akdeniz anemisi olan kişilere,
 • HLA uyumlu olan embriyoyu seçmek isteyen kişilere,
 • Daha önceden anomali bebek sahibi olmuş kişilere

ve bu tarz gen problemi bulunan çiftlere, PGT tanı yöntemini önermekteyiz.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Yönteminin Avantajları:

 PGT Yöntemi ile;

 • Akraba evliliği olan çiftlere sağlıklı bebek sahibi olmanın imkanı sunulur,
 • Çiftlerin birinin veya her ikisininde ailesinde kromozom bozukluğu olduğu zaman, kendilerinin de anomali bir bebek sahibi olmamaları için tüp bebek yöntemi ile PGT yöntemini yaptıkları taktirde, çiftimize sağlıklı bebek sahibi olma olasılığını verir,
 • Daha kaliteli embriyo seçileceği için, tüp bebek başarısının artmasını sağlar,
 • Yine, sağlıklı embriyo transfer edileceğinden dolayı, düşük yapma olasılığını azaltır.
 • Bunların yanı sıra, kromozom analizi yaparken çiftlere, transfer edilecek embriyoların/bebeklerin cinsiyetlerini belirleme imkanını sunar,

PGT’nin Güvenilirliği:

Preimplantasyon işlemi sırasında 0.3% oranında embrioların zarara uğrama olasılığının olduğunu bilmek gerekir. Çünkü embiryoya DNA testi yapılabilmesi için, embriyolardan biyopsi yani parça alınır. Fakat, belirttiğimiz gibi bu oran, 0.3% kadar az bir orandır.

PGT’nin Hatalı Sonuç Verme İhtimali:

PGT işleminde yanlış sonuç olasılığı 2% ile 7% arasındadır. İşlemin hatalı sonuç verme ihtimali, kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Tüp bebek merkezi olarak biz, bu güne kadar hiçbir yanlış/hatalı sonuca rastlamadığımızı belirtmek isteriz.

Kısaca, PGT işlemi;

Hastaya ait kromozomsal bozukluklarını tespit eder, aileye cinsiyet ayrımı tercihini sunar ve tüp bebek sırasında anne adayına sağlıklı embriyolar transfer etme imkanını bizlere vermektedir.