Sperm Donasyonunda Dikkat Edilecekler Hususlar

21 April 2017
Azospermi Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir ?

Sperm donasyonu yönteminde kullanımı gerçekleştirilen sperm hücrelerinin fertil, sağlıklı erkek adaylardan alınıp özel koşullar altında muhafazası gerçekleştirilmiş dondurulmuş sperm hücreleri olduğu bilinmekte.  Sperm bankalarından yararlanabilmenin birtakım kriterleri bulunmakta. Her şeyden evvel Sağlık Bakanlığından özel izin ve onayı ile alındığı unutulmamalı. Her türlü zorunlu testi ve tetkiki gerçekleştirilmiş ve bunun neticesinde bir sorun tespit edilmediği durumlarda değerlendirilebilir.

Sperm bankası sertifikalarında zorunlu testlerin dışında bağışta bulunan kişinin eğitim durumundan tutun da etnik kökenine varıncaya kadar her türlü kişisel bilgilerinin mevcut olması gerekmektedir. Talepte bulunan çiftlerin fiziksel özelliklerine en uygun yapıdaki bireyin bulunabilmesi adına bir araştırma süreci başlatılır ve çiftlerin mesleklerine, eğitim durumlarına ve fiziki görünümlerine uygun bir adayın spermleri bulunmaya çalışılır. HIV, Hepatit B, Hepatit C, Sifilis, Klamidya, Gonore, Karyotip gibi rahatsızlıkların bulunmaması şart koşulmakta. Gerçekleştirilen testlerde bu hastalık ve rahatsızlıklara sahip olmayan kişilerin donör olarak kabul edilebileceğini ifade etmek mümkün.

Kıbrıs yumurta donasyonu yönteminden yararlanma noktasında elde edilen yumurta hücrelerinde de aynı aşamaların geçerli olduğunu söylemek mümkün. Kadın donöründe herhangi bir kalıtsal hastalık taşımaması şart koşulmakta. Kısacası; sağlık bakımından tam anlamıyla nitelikler taşıyan bireylerin donör olarak kabul edilebileceğini söylemek mümkün. Bayanın yaşı, yumurtalık rezervi ve tedaviye cevabı gibi birçok faktöre bağlı olarak yapılan nakilin sonucu değişkenlik gösterecektir. Gözden kaçan kadın kaynaklı bir sorunda bu yöntemde yanıt vermeyebilir.

Posted in Tüp Bebek by altanyigit altanyigit