Sperm donasyonu tüm dünya genelinde geçerliliğini kazanmış bir uygulama olma niteliği taşımaktadır. Erkek kaynaklı kısırlık durumlarında çiftlerin karşılıklı olarak konuşarak bir problem olmadığını düşünerek kararlarını vermeleri halinde yararlanabilecekleri bir uygulama olduğunu söylemek mümkün. Günden güne gelişen bilim ve teknoloji ışığında merkezlerde gerçekleştirilen çalışmaların herkes için özel imkanlar yarattığını ifade ettiğini söylemek mümkün. Donasyon yani; nakil işlemleri sağlıklı olduğu kanıtlanmış donörler yardımıyla yapılmakta. Öyle ki; sperm bankalarını daha önce duymuşsunuzdur! Sperm bankalarından çiftlerin nitelik ve özelliklerine uygun donörlerin spermlerinden biri talep edilmekte ve en uygun adayın spermi gönderilmekte. Bu durumda da çiftlere benzeyen bebekler ortaya çıkarılabilmekte. Çiftler bu durumu çevrelerindeki insana anlatmadığı sürece hiçbir şekilde anlaşılmamakta. Toplumsal anlamda ülkemizde farklı tepkilerle karşılaşılabilecek olunması yaptırılsa dahi çiftlerin arasında bir sır olarka kalmakta. Son çare olarak gördükleri donasyonu yaptırmak zorunda kalmaları halinde bu yönteme başvurmaktalar. Kıbrıs yumurta donasyonu yönteminde de hemen hemen aynı süreçler geçirilse de cinsiyet farklılaşmakta. Yumurta hücreleri döllenmeye uğramayan anne adaylarının yerine sağlıklı oldukları kanıtlanmış üreme hücreleri yeterli olan ve herhangi bir kalıtsal hastalık taşımayan adaylardan alınan yumurta hücrelerinin değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkmış bir uygulamadır. Uygulama neticesinde gerçekten güzel sonuçlarla karşılaşılabilmekte. Çeşitli denemelerine rağmen bir türlü bebek sahibi olmayı başaramamış çiftlerde kadın kaynaklı çözülemeyen bir sorun olması halinde tercih edilebilmekte. En uygun kararı uzman doktorunuz verecektir.]]>