Ailelerin genişleyebilmesinin temel nedeni çocuktur. Aynı zamanda kültürümüzde evliliğin meyvesi olarak tabir edilir. Fakat günümüzde içinde yaşadığımız ortam çocuk sahibi olmayı hem olumlu hem de olumsuz etkilemektedir. Beslenme, çevresel faktörler, iş yoğunluğu ve stres gibi daha birçok etken ailelerin çocuk sahibi olmasını engelliyor. Bunun yanında teknolojik gelişmelerin oldukça artmış olması, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin imdadına yetişmekte, farklı tedavi yöntemleri ile çocuk sahibi olabilmeleri sağlanmaktadır. Tüm dünyada yaygın olan çocuk sahibi olamama durumu Kıbrıs’ta da ailelerin karşılaştığı bir durumdur. Çocuk sahibi olabilmek için aile fertlerine çeşitli tedaviler uygulanır ve bunlar genel bir isimlendirmeyle tüp bebek olarak tabir edilir. Kıbrıs’ta tüp bebek yaptıranlar, büyük oranda olumlu sonuçlar almakta ve kısa sürede çocuk sahibi olabilmektedirler.

Kıbrıs’ta Tüp Bebek Yaptıranların Gerekçeleri

Tüp bebek tedavileri normal yollarla çocuk sahibi olamayan ailelere uygulanan bir yöntemdir. Yumurta bağışı, sperm bağışı, cinsiyet seçimi, embriyo bağı gibi birçok tüp bebek tedavi yöntemi mevcuttur. Normal yollarla 6 ay ila bir yıl içerisinde çocuk sahibi olamayan aileler bu tedavilere başvururlar. Aile bireylerinin biyolojik yapıları incelenir. Bebek sahibi olamamalarının sebepleri araştırılır. Çünkü bebek sahibi olabilmek için hem anne hem de babanın yeterli gerekliliğe sahip olması gerekir. Bebek sahibi olamama ise her ikisinden veya herhangi birinden kaynaklanabilir. O yüzden her iki fert de muayeneye tabi tutulur. Kıbrıs’ta tüp bebek yaptıranlar üzerinde niçin bebek sahibi olamadıklarının teşhisiyle tedavi yolarının tespiti aşamasına geçilir. Tedavi yöntemi hastaya göre değişiklik gösterir.

Tüp Bebek Tedavi Aşamaları

Kıbrıs’ta tüp bebek yaptıranlar tedavilerini belli aşamalarda sürdürürler. Tedaviye karar verme, yumurtalıkların uyarım süresi, yumurtaların toplanımı, fertilizasyon, embriyo transferi aşamaları tüp bebek tedavilerinin sürecidir. Son aşamada döllenme işlemi gerçekleştirilen embriyo anne rahmine yerleştirilir ve hamilelik süreci başlamış olur. Tedavi süreleri bireyden bireye değişiklik gösterebilir. Hatta birkaç kez tekrarlama da yapılabilir. Merkezimiz, tüp bebek tedavilerinde oldukça yüksek bir başarı yüzdesi yakalamış ve birçok aileyi bebek sahibi yapmıştır.